Loading Content...

Staráme sa o vaše zdravie

Oblasti nášho pôsobenia

Staráme sa o vaše zdravie

View Detail

Distribúcia

Poskytujeme komplexné služby súvisiace s distribúciou liekov. Od skladovania až po prevoz liekov s dôsledným dodržiavaním prísnych zdravotníckych noriem.

View Detail

Registrácia

Zabezpečujeme registráciu liekov. Zastúpime vás v celom procese komunikácie s liekovou agentúrou. Kategorizácia » Vypracujeme žiadosti o zaradenie lieku do systému zdravotného poistenia. Zastúpime vás v celom konaní pred inštitúciami liekovej politiky. Cenotvorba » Vyhľadáme konkurenčné produkty a doporučíme vám …

View Detail

Skladovanie

Skladujeme lieky a zdravotnícky sortiment vo vlastných skladoch, spĺňajúcich prísne zdravotnícke normy a predpisy.

View Detail

Logistika

Vaše produkty uskladníme, prevezieme a doručíme klientovi pod prísnym dohľadom na dodržanie všetkých noriem a predpisov upravujúcich podmienky skladovania a prevozu liekov a ostatného zdravotníckeho sortimentu.

poradenstvo

Poradenstvo

Zaisťujeme špeciálne projekty v oblasti distribúcie liekov. Zastupujeme výrobné firmy v konaní so štátnymi inštitúciami. Vykonávame prieskum trhu. Stanovujeme predajné stratégie a plány.

o nás

Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2007 v oblastiach distribúcie, skladovania, logistiky a poradenstva pri registrácii liekov. Máme dlhoročné skúsenosti so slovenskou zdravotníckou legislatívou a dokonalý prehľad o potrebách a podmienkach liekovej politiky.
Apella komplexne pokryje všetky vaše potreby a zabezpečí dokonalý servis portfóliu vašich produktov.

Národný onkologický ústav

http://www.nou.sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

http://www.unss.sk

Občianske združenie „Krehké deti“

http://www.krehkedeti.sk

kontakt

Info:

Basecamp

apella

Spoločnosť APELLA poskytuje komplexné služby súvisiace s distribúciou a registráciou liekov a poradenstvom v oblasti
ich distribúcie a registrácie. Budeme radi, ak nás v prípade vášho záujmu o spoluprácu budete kontaktovať.